Uzaktan MBA Programları

 

 

 

 

Uzaktan eğitim MBA programı, yoğun iş temposu ve özel hayat beklentilerinin arasında kendine profesyonel bir eğitim yatırımı yapmak isteyen adaylar için tasarlanmış özel bir işletme yüksek lisans programıdır.

Bütünüyle sanal ortamda yapılan dersler, görüntülü, sesli ve canlı olarak işlenir, aynı fiziksel sınıflarda olduğu gibi yüksek etkileşim olanağı sunar.

Yüksek teknolojik altyapı ile sunulan sanal ders oturumlarında:

Uzaktan Öğretim Yüksek Lisans Programlarımız (e-MBA), diğer MBA programlarımız gibi öğrencilerin bir yandan işletmecilik alanında analitik düşünce tarzı ile sistem yaklaşımına sahip olmasını amaçlarken diğer yandan tüm işletme fonksiyonlarını kapsayacak şekilde en güncel bilgilerle donatılmasını amaçlamaktadır.

E-MBA programı bir "açık öğretim" programı değildir. Örgün MBA programlarımızdan tek farkı fiziksel ortam yerine online ders yöntemiyle yürütülmesidir, yani öğretim üyelerimiz dersleri fiziksel bir sınıf yerine sanal bir sınıfta ve haftalık düzende yapmaktadırlar. Program önceden kaydedilmiş standart videolar ya da dokümanları içeren mekanik bir yapıdan ziyade, her dönem kendi öğrenci-öğretim üyesi-ders dinamikleri çerçevesinde yeniden şekillenen organik bir yapıya sahiptir. Bu çerçevede öğrencilerimizin online derslere düzenli olarak katılmasını, dönem içinde de belli bir çalışma takvimi oluşturmalarını ve bunu sürdürmelerini beklemekteyiz. Programı bitiren öğrencilerimize örgün eğitimde verdiğimiz diplomanın birebir aynısını veriyor olmamızın altında da bu anlayış ve beklentiler yatmaktadır.

Programın yapısı

Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki uzaktan eğitim MBA programımız bulunmaktadır. Her iki program da tezsizdir.

Öğretim programı Muhasebe, Finansman, Yönetim ve Organizasyon, Üretim Yönetimi ve Pazarlama konularında her biri 3 kredilik toplam 10 ders ve bir dönem projesinden oluşmaktadır.

Fiziksel ortamda buluma zorunluluğu

Sistemde öğrencinin dönem içinde kampüse gelme zorunluluğu bulunmaz. Yönetmelikler gereği fiziksel ortamda yapılması gereken sınavlar için ayrıntılı bilgilendirme enstitümüz tarafından yapılmaktadır.

Haftaiçi akşam 20:00'de başlayan dersler aynı zamanda kayıt edilmekte olup dersi kaçıran öğrenciler arşiv bölümünden dersi tekrar izleyebilirler.

Diploma

Programı başarı ile tamamlayan öğrenciler Yükseköğretim Kurulu'nun 05.04.2017 tarihli kararı ile "İşletme Uzaktan Eğitim Tezsiz" yükseklisans diploması almaktadırlar.

Programla ilgili bilgi almak ve operasyonel konular için
Fulya Alagöz, Enstitü Sekreteri
fulya.alagoz@ieu.edu.tr

Program Koordinatörü
Yrd. Doç. Dr. Zeynep Ertekin

zeynep.ertekin@ieu.edu.tr