İŞLETME ENSTİTÜSÜ

Yöneticiler için İşletme Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

 

Duyurular

Güncel duyuru bulunmamaktadır.

 

 

MEZUNLARIN MESLEKİ PROFİLİ


Programdan mezun olan öğrencilerin, bir üst yönetim kademesine hazır duruma gelmeleri ve çalıştıkları kurumlara değer katmaları hedeflenmektedir.

HABERLER