İŞLETME ENSTİTÜSÜ

Yöneticiler İçin İşletme Yüksek Lisans Programı (Türkçe / Tezsiz)

 

Duyurular

Güncel duyuru bulunmamaktadır.

 

 

MEZUNLARIN MESLEKİ PROFİLİ


Programdan mezun olan öğrencilerin, bir üst yönetim kademesine hazır duruma gelmeleri ve çalıştıkları kurumlara değer katmaları hedeflenmektedir.