Dersler


BA 820  Yöneticiler için Muhasebe ve Finans

Bu derste temel finansal muhasebe ve finans kavramları üzerinde durulacaktır. Finansal tabloların nasıl okunması gerektiği ve anlamları tartışılacak ve muhasebe bilgilerinin işletme kararlarındaki rolü üzerinde durulacaktır. Benzer şekilde finans alanında paranın zaman değeri, finansal oranlar, finansal piyasalar temel finans kavramlarından hareketle tartışılacak ve çalışma sermayesi ve sermaye bütçelemesi konuları irdelenecektir.


Seçmeli Dersler


BA 803  İşletmenin Yasal Çevresi


BA 806  Proje Yönetimi


BA 851  Marka Tasarımı ve Yönetimi

This course deals with issues about brand and brand management. Brand management proces and the factors affecting this process will be examined and discussed based on examples. Students will also prepare a brand management plan.