İşletme Enstitüsü

ÖZEL ÖĞRENCİLİK

Üniversitemizde lisansüstü öğrenci kabulleri Güz ve Bahar dönemlerinde, yılda iki defa, yapılmaktadır. Başvuru, kayıt vb tarihler her yıl başında akademik takvimde ilan edilmekte ve bütün işlemler bu takvime uygun olarak yapılmaktadır. Ancak akademik takvimde belirtilen tarihlerin dışında, yönetmelikteki şartları sağlayanları derslerin başladığı güne kadar Özel Öğrenci statüsünde kabul edebiliyoruz.

Özel Öğrenci olmak nedir?

İlgili yönetmelik maddesi şu şekilde açıklıyor Özel Öğrenci olmayı.

“Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili anabilim dalının kabulü halinde lisansüstü programda verilen dersleri özel öğrenci statüsünde alabilir “

Bugüne kadar şu tür nedenlerle özel öğrencilerimiz oldu....

  • İşleri yoğun olduğu için düzenli devam edemem diye çekinenler vardı. Yüksek lisansın nasıl bir iş yükü ve yoğunluk yaratacağını merak ettiler. Birkaç ders aldılar.
  • Yüksek lisans yapmak istemedikleri halde Programdaki bazı dersler çok hoşuna gidenler var. Biz dışarıdan bu dersleri alamayız mı diye sordular. İstedikleri dersleri aldılar ve sonra devam ettiler...
  • Yüksek lisans programlarının niteliği ile ilgili şüphesi olanlar vardı, birkaç ders aldılar ve sonra devam ettiler..
  • Bir başka şehre gitme ihtimali olanlar vardı ama kayıtlar bittikten sonra gitmeyecekleri belli oldu. Kayıtlardan sonra birkaç ders aldılar, sonra devam ettiler...
  • Arkadaşları programa başlayıp çok memnun olunca onlar da başlamak istediler ancak kayıt dönemini kaçırmışlardır. Dersleri aldılar ve sonra devam ettiler...

Bunlara benzer ya da bizim aklımıza gelmeyen nedenlerle aramıza katılmak isteyebilirsiniz. Bu aşamada sizleri Özel Öğrenci olarak kabul edebiliriz.

Özel Öğrenci olarak alınan derslerin statüsü ne olacak?

“... Bu öğrencilere talep etmeleri durumunda, kayıtlı oldukları dersleri ve bu derslerden aldıkları notları gösteren not durum belgesi (transkript) verilir...”

Zaten sınıfa girildiğinde kimin özel öğrenci olduğu farketmiyor. Dersi alan herkes öğrenci. Yönetmelikte de belirtildiği gibi Özel Öğrenciler de diğer öğrenciler gibi aldıları dersle ilgili tüm sorumluluklarını yerine getirdiklerinde kendilerine notlarını gösteren transkript verilecektir.

Ama elbette “...Bu belge, diploma veya dereceyi gösteren belge yerine geçmez.”

Özel Öğrenci olarak kaç ders alınabilir?

Yönetmelikte sınır yok. Ama birkaç dersin ötesine geçilecek ise izleyen ilk kayıt döneminde yüksek lisans öğrencisi olarak kayıt yaptırmak en iyisi. Üstelik özel öğrenciyken alınan dersler de belirli şartlarla sonradan yüksek lisans derslerinden sayılabiliyor.

Sonradan yüksek lisans programına kaydolunduğunda Özel Öğrenci iken alınan kaç ders için muafiyet verilir?

İlgili madde açıkça şu şekilde diyor;

“Özel öğrenciler, sonradan lisansüstü programlara öğrenci olarak kaydolması halinde, özel öğrenci statüsünde alınmış olan derslerden, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile uygun görülmesi durumunda lisansüstü öğretim programlarında öngörülen derslerin toplam ders kredisinin en fazla %40’ına tekabül eden ders kredisine eşdeğer sayıda dersi lisansüstü programına saydırabilir ve bu dersler genel not ortalaması hesabına katılır.”

Ancak %40’lık hesaplamanın her yüksek lisans programı için ayrı yapılması gerekiyor.

Örneğin Executive MBA (Yöneticiler için İşletme) Programı’nda toplam 30 yerel kredilik modül bulunmaktadır. Özel öğrenci olarak alınmış ve başarılı olunmuş ( 1 veya 2 kredilik modüllerden toplamı 12 olacak şekilde) 12 kredilik modül dersi için muafiyet verilebilir.

MBA ya da Uzaktan MBA programlarında 12 ders (30 kredi) bulunmaktadır. Dolayısıyla Özel Öğrenci olarak alınmış ve başarılı olunmuş her biri 3 kredi olan toplam 4 ders için muafiyet verilebilir.

Daha önceki deneyimlerimizden de gördüğümüz üzere neredeyse tüm özel öğrencilerimiz sonrasında yüksek lisans öğrencimiz oldu.

Özel Öğrenciler için ders ücretleri ve indirim koşulları nedir?

Ders ücretlerinde herhangi bir fark yok. Her programın ders kredi ücreti ne ise özel öğrenciler de aldıkları derslerin kredilerine bağlı olarak gerekli ücreti öderler. Özel Öğrenciler de indirim koşullarından diğer öğrenciler gibi faydalanabilirler.

Özel Öğrenci olarak ne zaman başvurmak gerekir?

Executive MBA (Yöneticiler için İşletme) Programı’nda dersler modüller ( 1 veya 2 haftalık) şeklinde olduğu için her modülün ne zaman başlayacağı web sitemizden takip edilebilir ve dersin başlamasından hemen önce Özel Öğrenci olarak ilgili dersi almak üzere başvurulabilir.

Diğer programlarda dersler dönem boyunca devam ettiklerinden dönem başında derslerin başlamasından hemen önce Özel Öğrenci olarak ilgili dersi almak üzere başvurulabilir.

Özel Öğrenciler için başvuru evrakları nelerdir?

Yönetmelik’teki “...bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olmak..” şartı gereği bu durumu gösterir belge (onaylı diploma fotokopisi, çıkış belgesi ya da hala öğrenci olanlar için öğrenci belgesi), foroğraflı kimlik belgesinin onaylı fotokopisi, özel öğrenci olmak istemenin nedenini anlatan bir niyet mektubu ve 2 adet fotoğraf, alınacak derslerin ücretinin ödendiğini gösterir dekont.

Özel Öğrencilik süresince öğrencilik hakları nedir?

Yönetmeliğin ilgili maddesine göre “Özel öğrenciler Üniversitenin öğrencisi sayılmaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.”