Öğretim Programı

Bir dersin detaylı bilgilerini görüntüleyebilmek için (Örn : Amaçlar, Dersin Öğrenme Çıktıları , Ders İçeriği, Değerlendirme ve AKTS İş Yükü vb.) aşağıdaki tablodan ilgili dersin koduna tıklayınız.

1. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ELEC 001 Seçmeli Ders I 10 0 10 20
XMBA 507 İşlemler ve Süreç Yönetimi 2 0 2 4
XMBA 510 Yöneticiler için Finans 2 0 2 4
XMBA 567 Örgütlerde Yönetim ve Liderlik: Örgüt Tasarımı 1 0 1 2
Toplam : 30
1. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ELEC 002 Seçmeli Ders II 10 0 10 20
XMBA 505 Pazarlama 2 0 2 3
XMBA 508 Stratejik Yönetim 1 0 1 2
XMBA 520 Finansal Raporları Anlama 2 0 2 4
XMBA 597 Dönem Projesi 0 0 0 1
Toplam : 30
Seçmeli Dersler
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
XMBA 509 İnsan Kaynakları Yönetimi 2 0 2 4
XMBA 513 Yöneticiler için Ekonomi 1 0 1 2
XMBA 530 Sosyal Ağ Analizi 1 0 1 2
XMBA 552 Kurumsal Yönetim 1 0 1 2
XMBA 553 Stratejik Yönetim Kontrolu 1 0 1 2
XMBA 554 Satış Yönetimi 1 0 1 2
XMBA 555 Marka Stratejisi 1 0 1 2
XMBA 558 İş Etiği 1 0 1 3
XMBA 559 İşletmenin Yasal Çevresi 1 0 1 2
XMBA 560 Pazarlamada Güncel Konular 1 0 1 2
XMBA 561 Firma Ekonomisinin Temelleri 1 0 1 2
XMBA 562 Sermaye Bütçelemesi 1 0 1 2
XMBA 563 İK Geliştirme 1 0 1 2
XMBA 564 Pazarlama Araştırması 1 0 1 2
XMBA 565 Yenilikçilik ve Yaratıcılık 2 0 2 4
XMBA 568 Tüketici Davranışı 1 0 1 2
XMBA 570 Müzakere Teknikleri 1 0 1 2
XMBA 571 Liderlik Becerileri Geliştirme 1 0 1 2
XMBA 572 Tasarım Aklı 1 0 1 2
XMBA 573 Üretim Planlama ve Stok Yönetimi 1 0 1 2
XMBA 574 B2B İşletmeciliği 1 0 1 2
XMBA 575 İç Kontrollerin Temelleri 1 0 1 2
XMBA 576 Küresel Rekabet Stratejileri 1 0 1 2
XMBA 577 Stratejik Araç Olarak Teknoloji 1 0 1 2
XMBA 578 Excel Yoluyla Kantitatif Analizler 1 0 1 2
XMBA 579 Finansal Planlama 1 0 1 2
XMBA 580 Toplam Kalite Yönetimi 1 0 1 2
XMBA 581 Sürdürülebilir İşletme 1 0 1 2
XMBA 582 Risk Yönetimi 1 0 1 2
XMBA 583 Tedarik Zinciri 1 0 1 2
XMBA 584 Aile İşletmeleri 1 0 1 2
XMBA 585 Değişim Yönetimi 1 0 1 2
XMBA 586 Ekonomik Gelişmelerin Temelleri 1 0 1 2
XMBA 587 Markalaşma için Sosyal Medya 1 0 1 2
XMBA 588 Uygulamalı Stratejik Yönetim 1 0 1 2
XMBA 589 Rekabetçi Fiyatlandırma 1 0 1 2
XMBA 590 İş İletişimi 1 0 1 2
XMBA 591 Performans Ölçme 1 0 1 2
XMBA 592 Bütçeleme ve Fiyatlandırma 1 0 1 2
XMBA 593 Finansal Tablo Analizi 1 0 1 2
XMBA 594 Bağımsız Çalışma 1 0 1 2
Diğer Notlar

Yöneticiler için İşletme Programı, öğrencilerin toplam 60 AKTS’lik dersi başarıyla tamamlamasını gerektirir. Öğrenciler Dönem Projesi’nin de dahil olduğu 20 AKTS’lik zorunlu ve 40 AKTS’lik seçmeli modül derslerini almak zorundadırlar.

  • ELEC 001 bir grup seçmeli dersi ifade etmektedir. Bu grubu tamamlamak için toplam 20 AKTS (10 İEU) kredilik modül derslerinin alınması gerekir.
  • ELEC 002 bir grup seçmeli dersi ifade etmektedir. Bu grubu tamamlamak için toplam 20 AKTS (10 İEU) kredilik modül derslerinin alınması gerekir.

Engeliniz nedeni ile bu dersler için desteğe ihtiyaç duyuyorsanız Engelli Destek Birimi'ne başvurunuz. İletişim; engelsiz@ieu.edu.tr

(2013 Yılı Öncesi Girişliler) Öğretim Programı