MEZUNLARIN MESLEKİ PROFİLİ


Programdan mezun olan öğrencilerin, bir üst yönetim kademesine hazır duruma gelmeleri ve çalıştıkları kurumlara değer katmaları hedeflenmektedir.