Öğretim Programı

Bir dersin detaylı bilgilerini görüntüleyebilmek için (Örn : Amaçlar, Dersin Öğrenme Çıktıları , Ders İçeriği, Değerlendirme ve AKTS İş Yükü vb.) aşağıdaki tablodan ilgili dersin koduna tıklayınız.

1. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ELEC 001 Seçmeli Ders I 10 0 10 20
ISL 507 İşlemler ve Süreç Yönetimi 2 0 2 4
ISL 510 Yöneticiler için Finans 2 0 2 4
ISL 567 Örgütler 1 0 1 2
Toplam : 30
1. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ELEC 002 Seçmeli Ders II 10 0 10 20
ISL 505 Pazarlama 2 0 2 3
ISL 508 Stratejik Yönetim 1 0 1 2
ISL 520 Finansal Raporları Anlamak 2 0 2 4
ISL 597 Dönem Projesi 0 0 0 1
Toplam : 30
Seçmeli Dersler
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ISL 509 İnsan Kaynakları Yönetimi 2 0 2 4
ISL 513 Yöneticiler için Ekonomi 1 0 1 2
ISL 530 Sosyal Ağ Analizi 1 0 1 2
ISL 552 Kurumsal Yönetim 1 0 1 2
ISL 553 Stratejik Yönetim Kontrolü 1 0 1 2
ISL 554 Satış Yönetimi 1 0 1 2
ISL 555 Marka Stratejisi 1 0 1 2
ISL 558 İşletme Etiği 1 0 1 2
ISL 559 İşletmenin Yasal Çevresi 1 0 1 2
ISL 560 Pazarlamada Güncel Konular 1 0 1 2
ISL 561 Firma Ekonomisinin Temelleri 1 0 1 2
ISL 562 Sermaye Bütçelemesi 1 0 1 2
ISL 563 İnsan Kaynakları Geliştirme 1 0 1 2
ISL 564 Pazarlama Araştırması 1 0 1 2
ISL 565 Yenilikçilik ve Yaratıcılık 2 0 2 4
ISL 568 Tüketici Davranışı 1 0 1 2
ISL 570 Müzakere Teknikleri 1 0 1 2
ISL 571 Liderlik 1 0 1 2
ISL 572 Tasarım Aklı 1 0 1 2
ISL 573 Üretim Planlaması ve Stok Kontrolü 1 0 1 2
ISL 574 B2B İşletmeciliği 1 0 1 2
ISL 575 İç Kontrollerin Temelleri 1 0 1 2
ISL 576 Küresel Rekabet Stratejileri 1 0 1 2
ISL 577 Stratejik Araç olarak Teknoloji 1 0 1 2
ISL 578 Excel Yoluyla Kantitatif Analizler 1 0 1 2
ISL 579 Finansal Planlama 1 0 1 2
ISL 580 Toplam Kalite Yönetimi 1 0 1 2
ISL 581 Sürdürülebilir İşletme 1 0 1 2
ISL 582 Risk Yönetimi 1 0 1 2
ISL 583 Tedarik Zinciri Yönetimi 1 0 1 2
ISL 584 Aile İşletmeleri 1 0 1 2
ISL 585 Değişim Yönetimi 1 0 1 2
ISL 586 Ekonomik Gelişmenin Temelleri 1 0 1 2
ISL 587 Markalaşma için Sosyal Medya 1 0 1 2
ISL 588 Uygulamalı Stratejik Yönetim 1 0 1 2
ISL 589 Rekabetçi Fiyatlandırma 1 0 1 2
ISL 590 İş İletişimi 1 0 1 3
ISL 591 Performans Ölçme 1 0 1 2
ISL 592 Bütçeleme ve Fiyatlandırma 1 0 1 2
ISL 593 Finansal Tablo Analizi 1 0 1 2
ISL 594 Bağımsız Çalışma 1 0 1 2
Diğer Notlar

Yöneticiler için İşletme Programı, öğrencilerin toplam 60 AKTS’lik dersi başarıyla tamamlamasını gerektirir. Öğrenciler Dönem Projesi’nin de dahil olduğu 20 AKTS’lik zorunlu ve 40 AKTS’lik seçmeli modül derslerini almak zorundadırlar.

  • ELEC 001 bir grup seçmeli dersi ifade etmektedir. Bu grubu tamamlamak için toplam 20 AKTS (10 İEU) kredilik modül derslerinin alınması gerekir.
  • ELEC 002 bir grup seçmeli dersi ifade etmektedir. Bu grubu tamamlamak için toplam 20 AKTS (10 İEU) kredilik modül derslerinin alınması gerekir.

Engeliniz nedeni ile bu dersler için desteğe ihtiyaç duyuyorsanız Engelli Destek Birimi'ne başvurunuz. İletişim; engelsiz@ieu.edu.tr

(2013 Yılı Öncesi Girişliler) Öğretim Programı