Finans Yüksek Lisans

Yaşanan son krizle birlikte finansal piyasaların maruz kaldığı riskler, başta bankalar olmak üzere bu piyasada faaliyet gösteren kurumlar, finansal araçların çeşitlenerek artması ve buna paralel olarak karmaşıklaşması bu alanda yenilenmiş ve güncel bilgilerle donatılmış bir programı gerekli kılmaktadır.

İşte bu noktada Finans Yüksek Lisans Programı, iş hayatında karşılaşılabilecek finansal konuların ve gelişmelerin yakından takip edilerek anlaşılmasına ve finansal sorunların analizinde ve çözümünde teorik ve pratik bir altyapıya gereksinim duyan akademisyen ve uygulamacılara yönelik tasarlanmıştır.

Programda temel finans derslerinin yanı sıra yönetimde makroekonomik analiz, finansal yönetim, bankacılık yönetimi, finansta sayısal yöntemler, sigorta yönetimi, risk yönetimi, finansal modelleme, finansal karar verme ve performans analizi, yatırım analizi ve portföy yönetimi ve türev ürünler gibi yeni ve güncel içerikli dersler de yer almaktadır.

Finans Yüksek Lisans Programı, katılımcıların öğrenme sürecine aktif olarak katılımlarını sağlayacak unsurlar içermektedir. Örneğin vak`a analizleri, yazılı dönem ödevleri, sunum yapma, veri kullanarak ampirik model oluşturma imkanlarını sunan bu programı tamamlayan adayların gerek mevcut işlerinde, gerekse alacakları görevde geniş ve analitik bir bakış açısına sahip olmaları, sorunları kısa sürede kavrayarak çözümler üretmeleri beklenmektedir.