MEZUNLARIN MESLEKİ PROFİLİ


Katılımcılar, programdan mezun olduktan sonra, hem mikro hem de makro bakış açısıyla finansal problemleri analiz etmek ve mesleki ve akademik kariyer peşinde bu becerileri uygulamak için gerekli nitel ve nicel becerileri ile donatılmış olacaktır. Mezunların istihdam olanakları temel olarak bankacılık, sigortacılık, finansal aracı kurumların yanı sıra akademik kurumlardır.