FIN 553 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Finansal Karar Verme ve Performans Analizi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
FIN 553
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilere bir şirketin yöneticilerinin, şirketin finansal performansını planlama ve kontrol etme amacıyla kullanmakta oldukları, süregelen resmi finansal sistemleri nasıl tasarlayıp uygulamaya koydukları hakkında bilgi ve analitik beceriler kazandırmaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Ders Tanımı

 Ders Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dönemin gözden geçirilmesi  
2 Dönemin gözden geçirilmesi  
3 Dönemin gözden geçirilmesi  
4 Dönemin gözden geçirilmesi  
5 Dönemin gözden geçirilmesi  
6 Dönemin gözden geçirilmesi  
7 Dönemin gözden geçirilmesi  
8 Dönemin gözden geçirilmesi  
9 Dönemin gözden geçirilmesi  
10 Dönemin gözden geçirilmesi  
11 Dönemin gözden geçirilmesi  
12 Dönemin gözden geçirilmesi  
13 Dönemin gözden geçirilmesi  
14 Dönemin gözden geçirilmesi  
15 Dönemin gözden geçirilmesi  
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı
Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
30
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
1
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
Sunum / Jüri Önünde Sunum
17
Proje
1
17
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
14
Final / Sözlü Sınav
1
18
    Toplam
113

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak finans alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirmek, derinleştirmek ve bilime yenilik getirecek katkılarda bulunmak, X
2 Finans alanı ile ilgili çeşitli disiplinler arasındaki etkileşimi kavramak; yeni ve karmaşık fikirlerin analiz, sentez ve değerlendirmelerinde uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlar elde etmek. X
3

Finans alanında kullanılan araştırrma yöntemlerini bilime yenilik getirecek ve katkı sağlayacak şekilde kullabilecek düzeyde beceri kazanabilmek.

X
4

Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştirebilmek ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygulayabilerek özgün bir konuyu araştırabilmek.

X
5

Finans alanındaki yenilikleri ve gelişmeleri derin ve eleştirel bakış açısı ile analiz etmek, yeni sentezlere ulaşabilmek ve değerlendirmesini yapabilmek.

X
6 Finans alanı ile ilgili bilimsel makaleleri ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak veya bilimsel toplantılarda sunarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletmek. X
7 Finans alanındaki gelişmeleri takip etmeyi sağlayan ve finans alanındaki sorunlara yeni çözümler üretebilecek ulusal ve uluslararası konferans, panel gibi etkinlikleri takip etmek, organize etmek ve bu etkinliklere katılmak. X
8 Finans alanında öncü ve yenilikçi kuramları ve yöntemleri takip etmek, çözümleme ve araştırmalarda bu kuram ve yöntemleri kullanabilmek.
9 Finans bilim dalı ve iş hayatı çerçevesinde toplumsal, bilimsel ve etik sorunlara yaratıcı çözümler bulabilmek ve bu çözümleri destekleyebilecek değerleri yaygınlaştırabilecek.
10

Finans alanındaki araştırmalarda ağırlıkla kullanılan İngilizce dilinde literatürü takip edebilecek, yayın yapabilecek ve iletişim kurabilecek becerilere sahip olmak.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest