ITF 507 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Finansal Yönetim
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ITF 507
Güz
3
0
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Dersin esas amacı yüksek lisans öğrencilerine, işletmelerin finansal varlıklara nasıl yatırım yapabileceklerini ve bu yatırımları nasıl finanse edecekleri konu¬sunu açıklamaktır. Bunu sağlamak için finansman ile ilgili temel kavramları, muhasebe ve finans ilişkisi, finansal tabloları ve bu tabloların analizini, paranın zaman değerini, finansal varlıklardaki risk ve getiri kavramlarını ve bunların analizini öğrencilere sistematik bir çerçevede öğreterek teorik altyapının oluşturulması hedeflenmektedir. Aynı zamanda, konularla ilgili uygulamaya yönelik problemlerin çözülmesi ile öğrencilerin analitik düşünme ve yorum yapma yeteneklerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Finansal tabloları hazırlayıp bu tablolara göre finansal rasyoları hesaplayabilecektir.
  • Nakit akışı, proforma bilanço ve gelir tablosu hazırlayarak finansal planlamanın nasıl yapıldığını gösterebilecektir.
  • Paranın gelecekteki ve bugünkü zaman değerini hesaplayabilecektir.
  • Finansal varlıklarda getiri ve risk kavramlarını ve Finansal Varlık Fiyatlama Modelini açıklayabilecektir.
  • Finans ve finansman ile ilgili temel kavramlar, şirket türleri ve işletmelerin finansal açıdan amaçları hakkında bilgi verebilecektir.
Ders Tanımı Bu derste finansın temel kavramları ve finansal tablo analiz uygulamaları ele alınmaktadır. Paranın zaman değeri, finansal varlık üzerindeki risk ve getiri kavramları ve analizleri bu dersin temel konularını oluşturmaktadır.

 Ders Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Finansal Tablolar ve Rasyo Analizi Lawrence J. Gitman, Chad J. Zutter, “Principles of Managerial Finance”, Pearson – 14. Basım
3 Finansal Tablolar ve Analizi (Devam) Lawrence J. Gitman, Chad J. Zutter, “Principles of Managerial Finance”, Pearson – 14. Basım
4 Nakit Akışı ve Finansal Planlama Lawrence J. Gitman, Chad J. Zutter, “Principles of Managerial Finance”, Pearson – 14. Basım
5 Nakit Akışı ve Finansal Planlama Lawrence J. Gitman, Chad J. Zutter, “Principles of Managerial Finance”, Pearson – 14. Basım
6 Paranın Zaman Değeri Lawrence J. Gitman, Chad J. Zutter, “Principles of Managerial Finance”, Pearson – 14. Basım
7 Paranın Zaman Değeri (Devam) Lawrence J. Gitman, Chad J. Zutter, “Principles of Managerial Finance”, Pearson – 14. Basım
8 Ara sınav
9 Grup Sunumları - Bölüm 3 Lawrence J. Gitman, Chad J. Zutter, “Principles of Managerial Finance”, Pearson – 14. Basım
10 Grup Sunumları - Bölüm 4 Lawrence J. Gitman, Chad J. Zutter, “Principles of Managerial Finance”, Pearson – 14. Basım
11 Risk ve Getiri Lawrence J. Gitman, Chad J. Zutter, “Principles of Managerial Finance”, Pearson – 14. Basım
12 Risk ve Getiri (Devam) Lawrence J. Gitman, Chad J. Zutter, “Principles of Managerial Finance”, Pearson – 14. Basım
13 TEKRAR Lawrence J. Gitman, Chad J. Zutter, “Principles of Managerial Finance”, Pearson – 14. Basım
14 Dönemin gözden geçirilmesi  
15 Dönemin gözden geçirilmesi  
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı Yukarıda belirtilen kitap bölümleri, sunum notları
Önerilen Okumalar/Materyaller Business Week
Fortune

Forbes

Financial Times

Wall Street Journal

Active Finans

Aktüel Para Dergisi

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
14
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
15
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
25
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
4
Ödev
1
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
25
Final / Sözlü Sınav
1
29
    Toplam
134

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak finans alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirmek, derinleştirmek ve bilime yenilik getirecek katkılarda bulunmak, X
2 Finans alanı ile ilgili çeşitli disiplinler arasındaki etkileşimi kavramak; yeni ve karmaşık fikirlerin analiz, sentez ve değerlendirmelerinde uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlar elde etmek. X
3

Finans alanında kullanılan araştırrma yöntemlerini bilime yenilik getirecek ve katkı sağlayacak şekilde kullabilecek düzeyde beceri kazanabilmek.

X
4

Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştirebilmek ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygulayabilerek özgün bir konuyu araştırabilmek.

X
5

Finans alanındaki yenilikleri ve gelişmeleri derin ve eleştirel bakış açısı ile analiz etmek, yeni sentezlere ulaşabilmek ve değerlendirmesini yapabilmek.

X
6 Finans alanı ile ilgili bilimsel makaleleri ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak veya bilimsel toplantılarda sunarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletmek. X
7 Finans alanındaki gelişmeleri takip etmeyi sağlayan ve finans alanındaki sorunlara yeni çözümler üretebilecek ulusal ve uluslararası konferans, panel gibi etkinlikleri takip etmek, organize etmek ve bu etkinliklere katılmak. X
8 Finans alanında öncü ve yenilikçi kuramları ve yöntemleri takip etmek, çözümleme ve araştırmalarda bu kuram ve yöntemleri kullanabilmek. X
9 Finans bilim dalı ve iş hayatı çerçevesinde toplumsal, bilimsel ve etik sorunlara yaratıcı çözümler bulabilmek ve bu çözümleri destekleyebilecek değerleri yaygınlaştırabilecek. X
10

Finans alanındaki araştırmalarda ağırlıkla kullanılan İngilizce dilinde literatürü takip edebilecek, yayın yapabilecek ve iletişim kurabilecek becerilere sahip olmak.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest