Hakkımızda

Son yıllardaki gelişmelerin katkısıyla finans disiplini oldukça kapsamlı bir uzmanlık alanı haline gelmiştir. Bununla beraber, risk yönetimi ve türev piyasaları, bankacılık, sigortacılık, davranışsal finans, yatırım analizi ve yönetimi, finansal modelleme, uluslararası finansal piyasalar finans disiplini altında her biri ayrı akademik uzmanlık konusu olmuştur. Finans Doktora programının amacı, yüksek bilimsel kalitede araştırma yapmaya yönelik bilgi ve becerilere sahip bu alanlarda artan kalifiye eleman ihtiyacına cevap verebilecek akademisyen ve uzmanların yetiştirilmesine katkı sağlamaktır. Mezunlar, finansta sayısal araştırma yöntemlerine ve  finansal ekonometriye hakim, mikro ve makroekonomi kuramsal literatürünü takip edebilen, ulusal ve uluslararası finansal sistemdeki güncel tartışmalara katkı yapabilen, reel sektör firmalarının finansal etkinliğini arttırıcı bilimsel çözümler sunabilen birer araştırmacı olarak yetiştirilecektir.