MEZUNLARIN MESLEKİ PROFİLİ


Mezunlar, finansta sayısal araştırma yöntemlerine ve finansal ekonometriye hakim, mikro ve makroekonomi kuramsal literatürünü takip edebilen, ulusal ve uluslararası finansal sistemdeki güncel tartışmalara katkı yapabilen, reel sektör firmalarının finansal etkinliğini arttırıcı bilimsel çözümler sunabilen birer akademisyen ve üst düzey yönetici olarak yetiştirilecektir.