Öğretim Programı

Bir dersin detaylı bilgilerini görüntüleyebilmek için (Örn : Amaçlar, Dersin Öğrenme Çıktıları , Ders İçeriği, Değerlendirme ve AKTS İş Yükü vb.) aşağıdaki tablodan ilgili dersin koduna tıklayınız.

1. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ECON 601 Mikroekonomi Teorisi I 3 0 3 10
FIN 601 İşletme Finansmanı Teorisi 3 0 3 10
FIN 603 Finansal Ekonometri 3 0 3 10
Toplam : 30
1. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ELEC 001 Seçmeli Ders I 0 0 0 0
FIN 602 Finans Uzmanlık Dalı için Ampirik Araştırma 3 0 3 10
FIN 604 Finansta Sayısal Yöntemler 3 0 3 10
Toplam : 20
2. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ELEC 002 Seçmeli Ders II 3 0 3 10
ELEC 003 Seçmeli Ders III 0 0 0 0
ITF 603 Finansman Araştırmaları Semineri 3 0 3 10
Toplam : 20
2. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ELEC 004 Seçmeli Ders IV 3 0 3 10
ELEC 005 Seçmeli Ders V 3 0 3 10
ELEC 006 Seçmeli Ders VI 0 0 0 0
Toplam : 20
3. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
FIN 695 Yeterlilik Sınavı 0 0 0 30
Toplam : 30
3. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
FIN 699 Doktora Tezi 0 0 0 30
Toplam : 30
4. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
FIN 699 Doktora Tezi 0 0 0 30
Toplam : 30
4. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
FIN 699 Doktora Tezi 0 0 0 30
Toplam : 30
5. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
FIN 699 Doktora Tezi 0 0 0 30
Toplam : 30
Seçmeli Dersler
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ECON 603 Makroekonomi Teorisi I 3 0 3 10
ECON 604 Makroekonomi Teorisi II 3 0 3 10
ECON 605 İstatistik 3 0 3 10
ECON 606 Ekonometri 3 0 3 10
FIN 605 Finansal Modelleme 3 0 3 10
FIN 610 Uluslararası Finansal Yönetim 3 0 3 10
FIN 611 Türev Ürünler ve Risk Yönetimi 3 0 3 10
FIN 612 Davranışsal Finans 3 0 3 10
FIN 613 Finansal Kurumlar ve Piyasalar 3 0 3 10
FIN 614 Bankacılık Yönetimi 3 0 3 10
FIN 615 Finansta Stokastik Süreçler 3 0 3 10
FIN 616 Zaman Serileri Analizi 3 0 3 10
FIN 617 Piyasa Mikro Yapısı ve Varlık Fiyatlaması 3 0 3 10
ITF 602 Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi 3 0 3 10
ITF 605 Finans Ekonomisi 3 0 3 10
ITF 693 Uygulamalı Bilimsel Araştırma 3 0 3 10
Diğer Notlar

Engeliniz nedeni ile bu dersler için desteğe ihtiyaç duyuyorsanız Engelli Destek Birimi'ne başvurunuz. İletişim; engelsiz@ieu.edu.tr

(2013 Yılı Öncesi Girişliler) Öğretim Programı