MEZUNLARIN MESLEKİ PROFİLİ


İşletme Doktora Programı; Yönetim, Pazarlama, Muhasebe, Finansman, Üretim ve Teknoloji Yönetimi ile Lojistik Yönetimi alanlarında uzmanlaşma imkânı sağlayarak, araştırma ve teori ağırlıklı içeriğiyle, geleceğin alanında saygı duyulan akademisyenlerini ve üst düzey yöneticilerini yetiştirmeyi amaçlamaktadır.