MEZUNİYET KOŞULLARI


Bu programdan mezun olabilmek için öğrenciler,

  • Yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler 21 yerel kredilik en az 7 ders almakla,
  • Lisans derecesi ile kabul edilenler 42 yerel kredilik en az 14 ders almakla,
  • Yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler 240 AKTS alarak 4.00 üzerinden en az 3.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmakla
  • Lisans derecesi ile kabul edilenler 300 AKTS alarak 4.00 üzerinden en az 3.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmakla
  • Yeterlilik sınavını geçmekle,
  • Tez önerisi ile tez sınavından başarılı olmakla,
  • Bir doktora tezi hazırlamak ve savunmakla,
  • Programlarında öngörülen tüm yüksek lisans derslerinden en az CC/S, doktora derslerinden en az CB/S notu ile başarılı olmakla yükümlüdürler.
  • SCI (Science Citation Index), SSCI (Social Science Citation Index) ve AHCI (Arts Humanities Citation Index) endeksinde veya Senatoca kabul edilen uluslararası endekslerde yer alan dergilerden birinde, doktora çalışma alanıyla ilgili en az bir yayın yapmış olmaları veya bu alanda bir yayının kabul edilmiş olması gerekir.