Öğretim Programı

Bir dersin detaylı bilgilerini görüntüleyebilmek için (Örn : Amaçlar, Dersin Öğrenme Çıktıları , Ders İçeriği, Değerlendirme ve AKTS İş Yükü vb.) aşağıdaki tablodan ilgili dersin koduna tıklayınız.

1. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
BA 630 Bilim Felsefesi ve Araştırma Tasarımı 3 0 3 10
RELEC 001 Sınırlı Seçmeli Ders I 3 0 3 10
RELEC 002 Sınırlı Seçmeli Ders II 3 0 3 10
Toplam : 30
SINIRLI SECMELI - 1. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ECON 601 Mikroekonomi Teorisi I 3 0 3 10
ECON 602 Mikroekonomi Teorisi II 3 0 3 10
ECON 605 İstatistik 3 0 3 10
STAT 602 İşletmeciler için olasılık ve istatistik 3 0 3 10
Toplam : 40
1. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
BA 631 Nicel Araştırma Yöntemleri 3 0 3 10
BA 632 Nitel Araştırma Yöntemleri 3 0 3 10
ELEC 001 Seçmeli Ders I 3 0 3 10
Toplam : 30
2. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
BA 650 Araştırma Eseri I 3 0 3 10
ELEC 002 Seçmeli Ders II 3 0 3 10
RELEC 003 Sınırlı Seçmeli Ders III 3 0 3 10
Toplam : 30
SINIRLI SECMELI - 2. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
BA 634 Uygulamalı Regresyon Analizi 3 0 3 10
ECON 606 Ekonometri 3 0 3 10
Toplam : 20
2. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
BA 651 Araştırma Eseri II 3 0 3 15
BA 652 Eğitim Becerileri Semineri 3 0 3 5
ELEC 003 Seçmeli Ders III 3 0 3 10
Toplam : 30
3. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
BA 697 Bireysel Çalışma 0 0 0 30
Toplam : 30
3. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
BA 699 Doktora Tezi 0 0 0 30
Toplam : 30
4. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
BA 699 Doktora Tezi 0 0 0 30
Toplam : 30
4. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
BA 699 Doktora Tezi 0 0 0 30
Toplam : 30
5. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
BA 699 Doktora Tezi 0 0 0 30
Toplam : 30
Seçmeli Dersler
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
BA 698 Bağımsız Çalışma 0 0 0 10
PAZARLAMA - Seçmeli Dersler
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
BA 608 Pazarlama Teorisi 3 0 3 10
BA 671 Pazarlamada Güncel Araştırmalar I 3 0 3 10
BA 672 Pazarlamada Güncel Araştırmalar II 3 0 3 10
MUHASEBE - Seçmeli Dersler
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
BA 660 Muhasebe Teorisi 3 0 3 10
BA 661 Muhasebede Güncel Araştırmalar I 3 0 3 10
BA 662 Muhasebede Güncel Araştırmalar II 3 0 3 10
ÜRETİM VE TEKNOLOJİ YÖNETİMİ - Seçmeli Dersler
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
BA 616 İşlemler Yönetiminde Güncel Konular 3 0 3 10
BA 617 Uygulamalı Yönetim Bilimi 3 0 3 10
BA 619 Sistem Simülasyonu 3 0 3 10
YÖNETİM VE ORGANİZASYON - Seçmeli Dersler
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
BA 601 Yönetim ve Örgüt Teorisi 3 0 3 10
BA 641 Yönetim Organizasyonda Güncel Araştırmalar: Endüstri/Örgüt Psikolojisi 3 0 3 10
BA 642 Yönetim Organizasyonda Güncel Araştırmalar: Stratejik Yönetim 3 0 3 10
LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ - Seçmeli Dersler
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
BA 622 Tedarik Zincirinde Gelişmiş Modelleme ve Tasarım Teknikleri 3 0 3 10
BA 623 Güncel Tedarik Zinciri Stratejileri 3 0 3 10
BA 624 Lojistik ve Tedarik Zincirinde Güncel Araştırmalar 3 0 3 10
Diğer Notlar

Öğrencilerin mezun olabilmeleri için :

  • Seçtikleri uzmanlık alanlarına ait seçmeli derslerin tamamını almakla yükümlüdürler.
Lisans derecesi ile doktora öğrenimine kayıtlanan öğrencilerin yukarıdaki programda yer alan derslere ek olarak ayrıca 2 yarıyılda toplam 60 ECTS Kredilik danışmanlarının uygun göreceği dersleri almaları öngörülmektedir.

Engeliniz nedeni ile bu dersler için desteğe ihtiyaç duyuyorsanız Engelli Destek Birimi'ne başvurunuz. İletişim; engelsiz@ieu.edu.tr

(2013 Yılı Öncesi Girişliler) Öğretim Programı