Öğretim Programı

Bir dersin detaylı bilgilerini görüntüleyebilmek için (Örn : Amaçlar, Dersin Öğrenme Çıktıları , Ders İçeriği, Değerlendirme ve AKTS İş Yükü vb.) aşağıdaki tablodan ilgili dersin koduna tıklayınız.

1. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
BA 507 Teknoloji ve İşlemler Yönetimi 3 0 3 5
BA 508 Stratejik Yönetim 3 0 3 5
BA 515 Pazarlama 3 0 3 5
BA 560 Finansal Muhasebe 3 0 3 5
BA 567 Örgütlerin Dinamikleri 3 0 3 5
ITF 507 Finansal Yönetim 3 0 3 5
Toplam : 30
1. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
BA 597 Dönem Projesi 0 0 0 10
ELEC 001 Seçmeli Ders I 3 0 3 5
ELEC 002 Seçmeli Ders II 3 0 3 5
ELEC 003 Seçmeli Ders III 3 0 3 5
ELEC 004 Seçmeli Ders IV 3 0 0 5
Toplam : 30
Seçmeli Dersler
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
BA 505 Pazarlama Yönetimi 3 0 3 5
BA 509 İnsan Kaynakları Yönetimi 3 0 3 5
BA 513 Yönetim Ekonomisi 3 0 3 5
BA 523 Uluslararası Pazarlama 3 0 3 5
BA 524 Gelişen Piyasalarda İş Yapma 3 0 3 5
BA 533 Uluslararası İşletmecilik 0 0 3 5
BA 537 Tüketici Davranışları 3 0 3 5
BA 538 Toplam Kalite Yönetimi 3 0 3 5
BA 564 Pazarlama Araştırması 3 0 3 5
BA 565 İnovasyon ve Yaratıcılık 3 0 3 5
BA 566 Muhasebe Denetimi 3 0 3 5
BA 568 İleri Düzeyde İşletme İletişimi 3 0 3 5
BA 570 Örgütsel Davranış 3 0 3 5
BA 571 Küçük İşletmeler ve Girişimcilik 3 0 3 5
BA 572 Müzakere ve Karar Verme Süreci 3 0 3 6
BA 573 Uluslararası Finansal Raporlama ve Analiz 3 0 3 5
BA 576 Uluslararası Yönetim 3 0 3 5
BA 578 Stratejik Yönetim Muhasebesi ve Kontrol 3 0 3 5
BA 580 İç Kontrol ve Hilelerin Önlenmesi 3 0 3 5
BA 584 Türkiye'de ki İşletmelerin Yapısal Analizi 3 0 3 5
BA 592 Yönetim Bilgi Sistemleri 3 0 3 5
BA 598 Liderlik ve Yöneticilik Semineri 3 0 3 5
BC 502 Bütünleşik Pazarlama İletişimi 3 0 3 7.5
ITF 501 Uluslararası Finansal Piyasalar 3 0 3 5
LAW 519 İşletme Hukuku 3 0 3 5
LOG 518 Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi 3 0 3 7.5
PAZARLAMA YÖNETİMİ - Seçmeli Dersler
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
BA 505 Pazarlama Yönetimi 3 0 3 5
BA 523 Uluslararası Pazarlama 3 0 3 5
BA 537 Tüketici Davranışları 3 0 3 5
ULUSLARARASI YÖNETİMİ - Seçmeli Dersler
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
BA 523 Uluslararası Pazarlama 3 0 3 5
BA 573 Uluslararası Finansal Raporlama ve Analiz 3 0 3 5
BA 576 Uluslararası Yönetim 3 0 3 5
ITF 501 Uluslararası Finansal Piyasalar 3 0 3 5
YENİLİK - Seçmeli Dersler
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
BA 565 İnovasyon ve Yaratıcılık 3 0 3 5
BA 571 Küçük İşletmeler ve Girişimcilik 3 0 3 5
BA 572 Müzakere ve Karar Verme Süreci 3 0 3 6
KURUMSAL RAPORLAMA VE KONTROL - Seçmeli Dersler
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
BA 573 Uluslararası Finansal Raporlama ve Analiz 3 0 3 5
BA 578 Stratejik Yönetim Muhasebesi ve Kontrol 3 0 3 5
BA 580 İç Kontrol ve Hilelerin Önlenmesi 3 0 3 5
Diğer Notlar

Öğrencilerin tezsiz yüksek lisans programlarını tamamlamaları için toplam 60 AKTS sağlamaları gerekmektedir.

Tezsiz programdan mezun olmak için öğrencilerin 10 adet (6 zorunlu + 4 seçmeli) ders ve Dönem Projesi alması gerekmektedir.

Engeliniz nedeni ile bu dersler için desteğe ihtiyaç duyuyorsanız Engelli Destek Birimi'ne başvurunuz. İletişim; engelsiz@ieu.edu.tr

(2013 Yılı Öncesi Girişliler) Öğretim Programı