Sıkça Sorulan Sorular


Genel Bilgiler

Program, problem çözme yeteneği gelişmiş, eleştirel ve yaratıcı düşünebilen ve etkili ilişkiler kurabilen ve sürdürebilen, takım çalışmasını en etkin şekilde uygulayabilen, inisiyatif alan, risk ve değişimi yöneten liderler yetiştirmektedir.

Tezli MBA programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Tez çalışması, akademik anlamda bir bilimsel araştırma biçiminde hazırlanır ve yoğun bir çalışma dönemi gerektirir. Tezli yüksek lisans programı mezunları Türkiye ve yurtdışındaki doktora programlarına devam edebilmektedirler.

Tezsiz MBA programının amacı, öğrenciye mesleki konularda derinlemesine bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.

İdeal olarak, akademik kariyerlerini devam ettirmek isteyen adaylara Tezli program önerilirken; profesyonel çalışma hayatında öğrendiği bilgileri pratiğe dökmek isteyen adaylara ise Tezsiz opsiyon program önerilmektedir.

Program sonunda öğrenciler, gerek Türkiye genelinde gerekse tüm dünyada kurumsallaşmış firmalarda görev alabilmektedir.

Bu tezsiz yüksek lisans programından mezun olabilmek için öğrencilerin;

  • En az 90 AKTS’lik 10 ders (30 yerel kredi)  ile bir dönem projesi almış olmaları
    (Başarılı/Başarısız” olarak değerlendirilen Dönem Projesinin kredisi bulunmamaktadır. )
  • Programlarında öngörülen tüm derslerden en az CC/S notu ile başarılı olmaları
  • 4.00 üzerinden en az 3.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir.

Derslere katılım zorunludur; fakat iş yoğunluğu sebebiyle geçerli mazeret belirten öğrencilere öğretim üyelerimiz azami seviyede hoşgörü göstermektedir.