Sıkça Sorulan Sorular


Genel Bilgiler

İzmir Ekonomi Üniversitesi tezli MBA programı, işletme disiplinin herhangi bir alanında uzmanlaşmak ve/veya akademik kariyer yapmak isteyen adaylar için tasarlanmıştır.

Tezli MBA programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Tez çalışması, akademik anlamda bir bilimsel araştırma biçiminde hazırlanır ve yoğun bir çalışma dönemi gerektirir. Tezli yüksek lisans programı mezunları Türkiye ve yurtdışındaki doktora programlarına devam edebilmektedirler.

Tezsiz MBA programının amacı, öğrenciye mesleki konularda derinlemesine bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.

İdeal olarak, akademik kariyerlerini devam ettirmek isteyen adaylara Tezli program önerilirken; profesyonel çalışma hayatında öğrendiği bilgileri pratiğe dökmek isteyen adaylara Tezsiz program önerilmektedir.

Program sonunda öğrenciler, gerek Türkiye gerekse yurtdışında faaliyet gösteren küresel firmalarda görev alabilmektedir. Bunun yanı sıra öğrencilerimiz, Türkiye ve yurtdışındaki doktora programlarından kabul alarak kariyerlerine akademik alanda devam edebilmektedir.

Bu tezli yüksek lisans programından mezun olabilmek için öğrencilerin;

  • En az 120 AKTS’lik 7 ders (21 yerel kredi) , bir seminer, bir bağımsız çalışma ve tez almaları. (Tezin ve seminer dersinin kredisi bulunmamakta, bu ders “Başarılı/Başarısız” olarak değerlendirilmektedir.),
  • Programlarında öngörülen tüm derslerden en az CC/S notu ile başarılı olmaları,
  • 4.00 üzerinden en az 3.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir.

Derslere katılım zorunludur; fakat iş yoğunluğu sebebiyle geçerli mazeret belirten öğrencilere öğretim üyelerimiz azami seviyede hoşgörü göstermektedir.