İşletme Enstitüsü

Başvuru Koşulları

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ONLINE BAŞVURU FORMU

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER

Başvuru koşulları ve diğer bilgiler için;
https://www.ieu.edu.tr/international/en

 

 

YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI İÇİN

 • Yükseköğretim Kurulu’nca tanınan bir lisans programından mezun olmak,
 • Öğrenimini yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumunda tamamlayan T.C. vatandaşı olan adaylar için diploma denklik belgesi,
 • Tezsiz yüksek lisans programları için ALES/e-ALES, GMAT sınavı koşulu aranmamaktadır.
 • Tezli programlarda ALES (EA/60) ya da eşdeğeri GMAT puanı aranmaktadır. 
 • Örgün ve uzaktan İngilizce programlar için; eğitim dili tümü ile İngilizce olan üniversitelerin mezunlarından, mezun oldukları ilk 3 yıl içinde İngilizce Yabancı Dil sınavı belgesi aranmaz. Diğer adayların İngilizce dil sınavlarından YDS/e-YDS/YÖKDİL:70 puana sahip olmak veya Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarının herhangi birinden ÖSYM Yönetim Kurulu’nca belirlenmiş eşdeğer bir puan ya da İzmir Ekonomi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından verilen “İngilizce Yeterlik Sınavı"ndan en az 70 puan almak 
 • Yöneticiler için İşletme (Türkçe/İngilizce) yüksek lisans programına başvuracak adayların üç yıllık iş tecrübesine sahip olmak,
 • Yapılacak değerlendirme ve/veya mülakat sonucunda başarılı olmak,
 • Niyet mektubu,
 • Bir referans mektubu gerekmektedir.

 

DOKTORA PROGRAMLARI İÇİN

 • Yükseköğretim Kurulu’nca tanınan bir lisans veya yüksek lisans programından mezun olmak(*),
 • Öğrenimini yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumunda tamamlayan T.C. vatandaşı olan adaylar için diploma denklik belgesi,
 • Adayların genel not ortalamasının en az 3.00 (100’lük sistemde 77) olması,
 • Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/e-ALES) veya Graduate Management Aptitude Test  (GMAT) sınavlarından ALES/e-ALES ve GMAT Puan Tablosu’nda belirtilen puan türüne ve puana sahip olmak,
 • YDS/e-YDS/YÖKDİL İngilizce’den en az 70 puan veya Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarının herhangi birinden eşdeğer puan almış olmak,
 • Hangi alanda ve neden doktora yapmak istediğine dair Niyet Mektubu,
 • Yapılacak değerlendirme ve/veya bilimsel mülakat sonucunda başarılı olmak,
 • En az biri akademisyenden alınmak şartı ile iki referans mektubu gerekmektedir


(*) 06.02.2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan öğrencilerden “Tezli Yüksek Lisans diplomasına sahip olmak” koşulu aranmaz.

 

ALES/e-ALES ve GMAT Puan Tablosu

PROGRAM ADI

ALES/e-ALES(*)         

(Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı)

GMAT(**)

(Graduate Management Aptitude Test)

Doktora Programları

(Yüksek lisans Mezunları)

70 (EA)

500

Doktora Programları

(Lisans Mezunları)

80 (EA)

580

    (*)ALES/e-ALES geçerlilik süresi 27.09.2017 tarihinden önce girilen sınavlarda 3 yıl, bu tarihten sonra girilen sınavlarda sınav tarihinden itibaren 5 yıldır.
   (**)GMAT geçerlilik süresi sınav tarihinden itibaren 5 yıldır.