İşletme Enstitüsü

İndirimler

AİLE BİREYLERİ İNDİRİMİ

Aynı süreler içinde ebeveyn (anne-baba), çocuklar ve eşlerin önlisans, lisans ve lisansüstü programlarında öğrenim görmeleri halinde yıllık öğretim ücretlerinin toplamında %10 indirim uygulanır.
 
Kardeş indirimi, öğrencilerin devam edebileceği yaz okulları ve yurt ücretlerini kapsamaz.
 
Bu indirimden yararlananlardan herhangi birinin, Üniversite ile ilişiğinin kalmaması durumunda, izleyen yarıyıldan itibaren öğrenime devam edenin indirimi kesilir.
 
 
TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) ÜYELERİ İNDİRİMİ
Lisansüstü programlarda öğrenim gören öğrencilerden TOBB'a üye odalar ve borsalara bağlı bir işyeri sahibi veya ortağı olanlar ile eş ve çocuklarlarına yada bu  işyerlerinde çalışanlara %25 indirim uygulanır.
 
 
İEÜ MEZUNU İNDİRİMİ
Lisansüstü programlarda öğrenim gören öğrencilerden İzmir Ekonomi Üniversitesinin herhangi bir lisans(4 yıllık) programından mezun olanlara %25 ücret  indirim uygulanır.
 
İzmir Ekonomi Üniversitesindeki lisans öğretiminin 4. sınıfında başarı bursu için aranan koşulları sağlayan ve İEÜ’de lisansüstü programlara kabul edilen başarılı öğrencilere lisansüstü öğrenimlerinin ilk yılında Mütevelli Heyet’in uygun gördüğü oranlarda  ücret indirimi sağlanır.
 
 
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İEÜ) VE İZMİR TİCARET ODASI MENSUPLARI (İZTO) MENSUP İNDİRİMİ

İzmir Ticaret Odası ve İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin kadrolu akademik ve idari personeli ile eş ve çocuklarından üniversitede lisansüstü programlara devam edenlere  %25 ücret indirimi uygulanır.
 
İEÜ (İzmir Ekonomi Üniversitesi) ve İZTO (İzmir Ticaret Odası) Mensupları İndiriminden yararlananların eş, anne ve babasının kurumlarından ayrılması durumlarında izleyen yarıyıldan itibaren bursları kesilir.
 
 
İZMİR BİLİM PARK İNDİRİMİ

İzmir Bilim Parkta yerleşik şirketlerde çalışan ARGE personeline %25 ücret indirimi uygulanır.
  
 
İNDİRİMİ KAPSAMI VE UYGULANMASI

İndirimler, öğrencilerin öğrenimine devam ettiği normal öğrenim süresi için geçerli olup yaz okulları ve yurt ücretleri ile uzayan öğrenim dönemlerini kapsamaz.
 
Bu süreler, varsa yabancı dil hazırlık sınıfı için 1 yıl (iki yarıyıl), varsa bilimsel hazırlık sınıfı için 1 yıl (iki yarıyıl);  tezli yüksek lisans programının ders ve tez aşaması için 2 yıl (dört yarıyıl); tezsiz yüksek lisans programı  için bir buçuk  yıl (üç yarıyıl);  lisans derecesi ile doktora programına kabul edilenler için 5 yıl (10 yarıyıl); yüksek lisans derecesi ile doktora programlarına kabul edilenler için 4 yıl (sekiz yarıyıl) dır.
 
İndirimler, belgelerin verildiği tarihi takip eden dönemden itibaren uygulanır. Yıl bazında yenilenir. 


Lisansüstü Programları Burs Yönergesi için TIKLAYINIZ