İşletme Enstitüsü

İşletme Yüksek Lisans Programlarının Karşılaştırması

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ

İŞLETME ENSTİTÜSÜ MBA-EXECUTIVE MBA ve UZAKTAN MBA (e-MBA) PROGRAMLARI 

KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

 

 

eMBA (İşletme Uzaktan Öğretim)

MBA

AMAÇ

İzmir Ekonomi Üniversitesi eMBA programının amacı işletme dışındaki alanlarda lisans eğitimi almış, ancak kariyerini işletmeciliğin herhangi bir alanında kurmak isteyen adaylara, kariyerlerinin başlangıcında temel oluşturacak ve ilerlemelerini sağlayacak “işletmecilik temelini ve bakış açısını” kazandırmaktır. Program uzaktan eğitim formatında verilmekte, final sınavları İzmir Ekonomi Kampüsü’nde yapılmaktadır.

 İzmir Ekonomi Üniversitesi MBA programının amacı işletme dışındaki alanlarda lisans eğitimi almış, ancak kariyerini işletmeciliğin herhangi bir alanında kurmak isteyen adaylara, kariyerlerinin başlangıcında temel oluşturacak ve ilerlemelerini sağlayacak “işletmecilik temelini ve bakış açısını” kazandırmaktır.

EĞİTİM DİLİ

Eğitimin İngilizce ve Türkçe verildiği 2 ayrı alternatif bulunmaktadır. Türkçe programda yabancı dil yeterliliği şartı aranmaz.

 

İngilizce programda ise; İngilizce hazırlık okulunun belirlediği TOEFL, YDS/e-YDS/YÖKDİL sınavlarından her yıl duyurularla belirtilen puanı alan veya İzmir Ekonomi Üniversitesi İngilizce Yeterlilik Sınavı’nı geçerek hazırlık muafiyeti kazanan adaylar doğrudan derslere başlayabilir.

 

2017-2018 Akademik Yılı için gereken puanlar: TOEFL-IBT:84, YDS/e-YDS/YÖKDİL:70 olarak belirlenmiştir.

 

eMBA Programımızda Hazırlık eğitimi sadece örgün olarak, Balçova kampüsünde verilmektedir.

Eğitim dili İngilizce İngilizce hazırlık okulunun belirlediği TOEFL, YDS/e-YDS/YÖKDİL sınavlarından her yıl duyurularla belirtilen puanı alan veya İzmir Ekonomi Üniversitesi İngilizce Yeterlilik Sınavı’nı geçerek hazırlık muafiyeti kazanan adaylar doğrudan derslere başlayabilir.

 

2017-2018 Akademik Yılı için gereken puanlar: TOEFL-IBT:84, YDS/e-YDS/YÖKDİL:70 olarak belirlenmiştir.

 

Hazırlık eğitimi almak isteyen adaylar, seviyelerine göre İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde 1 veya 2 dönem hazırlık okuyarak programa başlayabilirler. 

ÖĞRENCİ

PROFİLİ

 Kariyerinin başında, işletme dışındaki alanlardan mezun, ancak işletmecilik bilgisine ihtiyaç duyan genç profesyoneller/girişimciler

 Kariyerinin başında, işletme dışındaki alanlardan mezun, ancak işletmecilik bilgisine ihtiyaç duyan genç profesyoneller/girişimciler

ÖĞRETİM

ÜYESİ

PROFİLİ

 Dersler İzmir Ekonomi Üniversitesi kadrolu öğretim üyeleri ile sektörden tecrübeli yönetici ve danışmanlar tarafından birlikte yürütülmektedir.  Program uzaktan yapıldığı için aynı zamanda Türkiye ve dünyanın değişik üniversitelerinden değerli öğretim üyeleri/görevlileri de derslere uzaktan katılabilmektedir. Zaman ve mekânsal nedenlerle Kampüs’e gelemeyen seçkin uzmanların ders verebiliyor olması programı ayrıca etkili kılmaktadır.

 Dersler İzmir Ekonomi Üniversitesi kadrolu öğretim üyeleri ile sektörden tecrübeli yönetici ve danışmanlar tarafından birlikte yürütülmektedir.

BAŞVURU

KOŞULLARI

 - Lisans (4 yıllık) öğrenimi veren bir yükseköğretim programından mezun olmak,

-  Yüksek lisans yapma nedenine ilişkin olarak niyet mektubu hazırlanması,

-  En az bir referans mektubu getirilmesi,

-  Yapılacak mülakat ve/veya değerlendirme sonucunda başarılı olmak.

 - Lisans (4 yıllık) öğrenimi veren bir yükseköğretim programından mezun olmak,

-  Yüksek lisans yapma nedenine ilişkin olarak niyet mektubu hazırlanması,

-  En az bir referans mektubu getirilmesi,

-  Yapılacak mülakat ve/veya değerlendirme sonucunda başarılı olmak.

 

 

SÜRE

 1 Yıl (2 Akademik dönem)

 

Yukarıda belirtilen süre, derslerin programda öngörüldüğü şekilde alınması durumunda hesaplanmıştır. Öğrenciler dönemde 2 dersten az olmamak kaydı ile programlarını ve ders yüklerini kendileri ayarlayarak programı 3 dönemde bitirebilirler.

 1 Yıl (2 Akademik dönem)

 

Yukarıda belirtilen süre, derslerin programda öngörüldüğü şekilde alınması durumunda hesaplanmıştır. Öğrenciler dönemde 2 dersten az olmamak kaydı ile programlarını ve ders yüklerini kendileri ayarlayarak programı 3 dönemde bitirebilirler.

DERS

GÜNLERİ

 Hafta içi 5 gün, saat 20:00-21:30 arasında

 Hafta içi 5 gün, saat 18:30-21:20 arasında

DERS

SAYISI

 6 zorunlu ders+4 seçmeli ders+dönem projesi olmak üzere toplam 31 Kredi

 6 zorunlu ders+4 seçmeli ders + dönem projesi olmak üzere toplam 31 Kredi

DERSLERİN UZMANLIK

ALANLARINA

GÖRE

DAĞILIMI

Pazarlama: 1

Muhasebe: 1

Finansman: 1

Üretim Yönetimi: 1

Yönetim ve Organizasyon: 2

 Pazarlama: 1

Muhasebe: 1

Finansman: 1

Üretim Yönetimi: 1

Yönetim ve Organizasyon: 2

SEÇMELİ

DERSLER

 Yukarıdaki derslere ek olarak, alınması gereken 4 seçmeli ders vardır. 

Öğrenci ilgi alanı doğrultusunda geniş seçmeli ders havuzundan seçimini yapabilmektedir.

 Yukarıdaki derslere ek olarak, alınması gereken 4 seçmeli ders vardır. 

Öğrenci ilgi alanı doğrultusunda geniş seçmeli ders havuzundan seçimini yapabilmektedir.

DERS

MATERYALLERİ

&İÇERİK

 Dersler uzaktan öğretim portalının (Blackboard)  desteğiyle olanaklı olduğunca öğrencinin aktif katılım gösterdiği tartışma, sohbet gibi yöntemlerle de işlenir.  Teori ve uygulama bilgisi dengeli olarak verilir.

 Dersler öğrencinin aktif katılım gösterdiği tartışma, vaka analizleri, rol-play, konuk konuşmacılarla sohbet gibi yöntemlerle işlenir.

 Teori ve uygulama bilgisi dengeli olarak verilir.

 

 

EXECUTIVE MBA (Yöneticiler için İşletme)

AMAÇ

  Executive MBA programı işletme ya da farklı  disiplinlerden mezun olmuş, kariyerlerini   işletmecilik bilgisi gerektiren pozisyonlarda kurmuş, daha fazla başarı ve ilerlemeyi hedefleyen yönetici ve yönetici adaylarına ihtiyaç duydukları gelişimi sağlamaktır.

EĞİTİM DİLİ

Eğitimin İngilizce ve Türkçe verildiği 2 ayrı alternatif bulunmaktadır. Türkçe programda yabancı dil yeterliliği şartı aranmaz.

 

İngilizce programda ise; İngilizce hazırlık okulunun belirlediği TOEFL, YDS/e-YDS/YÖKDİL sınavlarından her yıl duyurularla belirtilen puanı alan veya İzmir Ekonomi Üniversitesi İngilizce Yeterlilik Sınavı’nı geçerek hazırlık muafiyeti kazanan adaylar doğrudan derslere başlayabilir.

 

2017-2018 Akademik Yılı için gereken puanlar: TOEFL-IBT:84, YDS/e-YDS/YÖKDİL:70 olarak belirlenmiştir.

 

Hazırlık eğitimi almak isteyen adaylar, seviyelerine göre İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde 1 veya 2 dönem hazırlık okuyarak programa başlayabilirler.

ÖĞRENCİ

PROFİLİ

 Kariyerini yönetici ya da yönetici adayı olarak sürdüren ve vizyonunu genişletmek isteyen profesyoneller/girişimciler

ÖĞRETİM

ÜYESİ

PROFİLİ

 Dersler İzmir Ekonomi Üniversitesi kadrolu öğretim üyeleri ile sektörden tecrübeli yönetici ve danışmanlar tarafından birlikte yürütülmektedir.

BAŞVURU

KOŞULLARI

 - Lisans (4 yıllık) öğrenimi veren bir yükseköğretim programından mezun olmak,

-  Yüksek lisans yapma nedenine ilişkin olarak niyet mektubu hazırlanması,

-  En az bir referans mektubu getirilmesi,

-  Yapılacak mülakat ve/veya değerlendirme sonucunda başarılı olmak,

- En az üç yıllık iş tecrübesine sahip olmak.

 

SÜRE

 1 yıl (2 Akademik dönem)

 

Yukarıda belirtilen süre, derslerin programda öngörüldüğü şekilde alınması durumunda hesaplanmıştır. Öğrenciler dönemde 2 dersten az olmamak kaydı ile programlarını ve ders yüklerini kendileri ayarlayarak programı 3 dönemde bitirebilirler.

DERS

GÜNLERİ

 Hafta içi 2 gün, saat 18:30-21:20 arasında

Cumartesi 10:00-17:00

DERS

SAYISI

 6 zorunlu modül+20 seçmeli modül+dönem projesi olmak üzere toplam 31 Kredi

DERSLERİN UZMANLIK

ALANLARINA

GÖRE

DAĞILIMI

 Pazarlama: 1

Muhasebe: 1

Finansman: 1

Üretim Yönetimi: 1

Yönetim ve Organizasyon: 2

SEÇMELİ

DERSLER

 Yukarıdaki derslere ek olarak, alınması gereken 20 seçmeli ders vardır.

Öğrenci ilgi alanı doğrultusunda geniş seçmeli ders havuzundan seçimini yapabilmektedir.

DERS

MATERYALLERİ

&İÇERİK

 Dersler öğrencinin aktif katılım gösterdiği tartışma, Harvard Business School vaka analizleri, role-play, konuk konuşmacılarla sohbet gibi yöntemlerle işlenir.

 Teori ve uygulama bilgisi dengeli olarak verilirken, öğrencilerden kendi deneyimlerini analiz etmeleri beklenir.