İşletme Enstitüsü

ÖZEL ÖĞRENCİLİK

Üniversitemizde lisansüstü öğrenci kabulleri Güz ve Bahar dönemlerinde, yılda iki defa, yapılmaktadır. Başvuru, kayıt vb. tarihler her akademik yıl başında akademik takvimde ilan edilmekte ve bütün işlemler bu takvime uygun olarak yapılmaktadır. Ancak akademik takvimde belirtilen tarihlerin dışında, yönetmelikteki şartları sağlayanları derslerin başladığı güne kadar Özel Öğrenci statüsünde kabul edebiliyoruz.

Özel Öğrenci olmak nedir?

Özel Öğrencilik ilgili maddede şu şekilde kısaca tanımlanmaktadır:

“Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili anabilim dalının kabulü halinde lisansüstü programda verilen dersleri özel öğrenci statüsünde alabilir “

Özel Öğrenci Olmanın Sağlayacağı Avantajlar Nelerdir:

Yeni YÖK Yönetmeliği çerçevesinde yüksek lisans programlarını tam zamanlı öğrenci olarak en geç 3 dönem içerisinde bitirmek zorunlu kılınmış, bu süre içerisinde programı tamamlayamayanların ilişiklerinin kesileceği belirtilmiştir. YÖK’ün belirlediği zaman kısıtı içerisinde bitirebilmek için de bir dönemde tam zamanlı öğrenci olarak en az 3 ya da 4 ders alınması zorunludur.

Özel öğrenci statüsünün en önemli avantajlarından biri, bu statüdeki öğrenciler tam zamanlı öğrenci statüsünde sayılmadıklarından dolayı YÖK’ün aldığı dönem kısıtına tabi tutulmamaktadırlar. Ayrıca programa özel öğrenci olarak kayıt yaptırmak isteyenlerden Yabancı Dil Puanı da istenmemektedir.

Bu şartı yerine getiremeyecek olan katılımcılar özel öğrenci statüsü ile en fazla 2 dönem bazı dersleri alarak programa başvurabilirler.

Özel Öğrenci olarak alınan derslerin statüsü ne olacak?

“... Bu öğrencilere talep etmeleri durumunda, kayıtlı oldukları dersleri ve bu derslerden aldıkları notları gösteren not durum belgesi (transkript) verilir...”

Zaten sınıfa girildiğinde kimin özel öğrenci olduğu farketmiyor. Dersi alan herkes öğrenci. Yönetmelikte de belirtildiği gibi Özel Öğrenciler de diğer öğrenciler gibi aldıkları dersle ilgili tüm sorumluluklarını yerine getirdiklerinde kendilerine notlarını gösteren transkript verilecektir.

Ama elbette “...Bu belge, diploma veya dereceyi gösteren belge yerine geçmez.”

Özel Öğrenci olarak kaç ders alınabilir?

Yönetmelikte sınır yok. Ancak birkaç dersin ötesine geçilecek ise en fazla iki dönem sürebilecek özel öğrencilikten sonra resmi yüksek lisans öğrencisi olarak başvurmak en iyisi. Özel öğrenciyken alınan dersler de belirli şartlarla sonradan yüksek lisans derslerinden sayılabiliyor.

İlgili madde açıkça şu şekildedir:”… Daha önce herhangi bir diploma derecesinde kullanılmamış olan dersler için ve kayıtlı olunan öğretim programında yer alan yerel kredisi bulunmayan seminer, dönem projesi, tez önerisi, yeterlilik sınavı ve tez gibi dersler dışındaki öğretim programlarında öngörülen derslerin toplam AKTS kredisinin en fazla derslerin toplam AKTS kredisinin en fazla %50’sine eşdeğer sayıdaki dersten muafiyet verilebilir…”

Örneğin; MBA programında özel öğrenci olarak ders alan bir öğrenci, 25AKTS’ye eşdeğer sayıdaki dersten muafiyet alabilir.

Özel Öğrenciler için ders ücretleri ve indirim koşulları nedir?

Ders ücretlerinde herhangi bir fark yok. Resmi öğrenciler paket ücret öderken, özel öğrenci statüsünde başlayıp resmi öğrenci olanlar kredi saat ücretinden ödemeye yapmaya devam ederler. Özel Öğrenciler de indirim koşullarından diğer öğrenciler gibi faydalanabilirler.

Özel Öğrenci olarak ne zaman başvurmak gerekir?

Diğer programlarda dersler dönem boyunca devam ettiklerinden dönem başında derslerin başlamasından hemen önce Özel Öğrenci olarak ilgili dersi almak üzere başvurulabilir.

Executive MBA (Yöneticiler için İşletme) Programı’nda dersler modüler ( 1 veya 2 haftalık) şeklinde olduğu için her modülün ne zaman başlayacağı web sitemizden takip edilebilir ve dersin başlamasından hemen önce Özel Öğrenci olarak ilgili dersi almak üzere başvurulabilir.

Özel Öğrenciler için başvuru evrakları nelerdir?

Yönetmelik’teki “...bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olmak...” şartı gereği bu durumu gösterir belge (onaylı diploma fotokopisi, çıkış belgesi ya da hala öğrenci olanlar için öğrenci belgesi), fotoğraflı kimlik belgesinin onaylı fotokopisi, özel öğrenci olmak istemenin nedenini anlatan bir niyet mektubu ve 2 adet fotoğraf, alınacak derslerin ücretinin ödendiğini gösterir dekont.

Özel Öğrencilik süresince öğrencilik hakları nedir?

Yönetmeliğin ilgili maddesine göre “Özel öğrenciler Üniversitenin öğrencisi sayılmaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.