İşletme Enstitüsü

Sıkça Sorulan Sorular


Genel Bilgiler

2018-2019 Akademik Takvimi henüz ilan edilmemiştir. 

MBA programlarımızın amaçları, içerikleri ve hedef kitleleri birbirinden farklıdır. Ayrıntılı bilgi ve karşılaştırma için http://gsb.ieu.edu.tr/tr/mba-vs-exec-mba-vs-e-mba adresini ziyaret ediniz.

İşletme Enstitüsü altındaki 6 yüksek lisans programlarımımızdan beşi tezsiz, biri tezli programdır. Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konularda derinliğine bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.

İdeal olarak, akademik kariyere devam etmek isteyen öğrenci adaylarına Tezli, profesyonel çalışma hayatına devam etmek isteyen öğrenci adaylarına Tezsiz opsiyon önerilmektedir. Tezsiz Yüksek Lisans mezunları Tezsiz Yüksek Lisans dereceleri ile yurtiçinde Doktora programlarına başvuramazlar.

Tezsiz yüksek lisans programları için ALES sınavına girmiş olma zorunluluğu bulunmamaktadır. Doktora programları için ALES ya da eşdeğerliği olan GMAT/GRE gibi sınavlara girerek başvuru koşullarındaki puanları almış olmak gerekmektedir.

2018-2019 Güz Dönemi başvuru tarihleri henüz ilan edilmemiştir.  

Bahar döneminde de başvurular açılmaktadır. Akademik takvimi takip edebilirsiniz. 

Hayır. MBA Programlarımız zaten işletme harici alanlardan gelen öğrencilere yönelik olarak tasarlanmıştır. Dolayısıyla farklı alandan gelen öğrencilerin dezavantajdan çok avantajlı oldukları söylenebilir.

Yöneticiler için İşletme Yüksek Lisansı (Executive MBA) programları haricinde iş deneyimi başvuru için zorunlu bir koşul değildir.

Evet, ilgili programın koordinatörü ile temasa geçerek dilediğiniz bir ders saatine katılıp derslerin ne şekilde işlendiğini deneyimleyebilirsiniz.

TC uyruklu adaylardan programlara başvuru için ücret alınmamaktadır.

Program

Dönem Ücreti

Hazırlık Sınıfı

7500 TL.

İşletme Tezli Yüksek Lisans Programı (İngilizce)

6500 TL.

İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı (İngilizce)

13.000 TL.

İşletme Uzaktan Öğretim Yüksek Lisans Programı (İngilizce ve Türkçe)

10.000 TL.

Yöneticiler için İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı (İngilizce ve Türkçe)

14.000 TL.

Finans Tezsiz Yüksek Lisans Programı

13.000 TL.

İşletme Doktora Programı (İngilizce)

7000 TL.

Finans Doktora Programı (İngilizce)

7000 TL.

Dönem kaybınızın olmaması için açılmış olan derslerin hepsine kayıt yaptırmanız önerilir. Dönemde açılan derslerin tamamını almamanız programı süresi içinde bitirememe olasılığını ortaya çıkarır. Yine de kişisel nedenlerden dolayı, açılmış olan derslerden bazılarını almak imkanınız yok ise öncelikle zorunlu dersleri almanız yararınıza olacaktır.

MBA programlarındaki tüm dersler, lisans derecesi hangi alandan olursa olsun tüm öğrenciler için zorunludur. 

Yükseköğretim Kurulu'nun Nisan 2016 tarihinde yayınladığı yönetmeliğe göre tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, öğrencinin her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en çok üç yarıyıldır. Tezli yüksek lisans programlarının tamamlanma süresi en çok 4 dönem ders, 2 dönem tez olmak üzere 6 dönemdir. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir. 

Öğrenci akademik takvimde belirtilen süre içinde o yarıyıl için Enstitü tarafından belirlenmiş olan dersler arasından danışmanınca uygun görülen dersleri sistem üzerinden onaylayarak kaydını yenilemek zorundadır. Belirtilen sürede kaydını yenilemeyen öğrenciler, o yarıyıldaki derslere giremezler.

Zorunlu dersleri başarıyla ve süresi içinde bitirmeksizin enstitüden mezun olamazsınız ancak seçmeli derslerin yerine bir başka seçmeli ders alabilirsiniz.

Lisansüstü programlarımıza ait ders programları her dönem başında Enstitü web sayfasında ilan edilir.

Enstitümüz bünyesinde yer alan programlardan:

  • MBA ve Finans yüksek lisans programları hafta içi her gün 18:30 ile 21:30 saatleri arasında,
  • Uzaktan öğrenim yapan yüksek lisans programları hafta içi her gün 20:00 ile 21:30 saatleri arasında,
  • Yöneticiler için İşletme (Exec-MBA) yüksek lisans programları, hafta içi iki akşam 18:30 ile 21:30 (veya dersin durumuna göre 22:20) saatleri arasında ve Cumartesi günleri 10:00-17:00 aralığında,
  • Doktora dersleri ise hafta içi gündüz saatlerinde yürütülmektedir.

Her öğrencinin ders programı kendi aldığı dersler çerçevesinde şekillenmektedir.

Derse katılım ülkemiz yüksek öğrenim mevzuatının en önemli konularından biridir. Bu nedenle öğrenciler her bir ders için en az %70 oranında katılım ile yükümlüdürler. Bu, uzaktan eğitim MBA (e-MBA) programları için de geçerlidir, bu programlarda öğrencilerin canlı olarak yapılan derslere katılımı beklenmekte ve oturumlara iştirakleri sistem üzerinden izlenmektedir. 

Derslerden geçme notu Yüksek Lisans programları için en az CC, doktora programları için CB'dir.

Enstitü Programlarımızdan mezun olmak için gerekli olan en az kümülatif ortalama yüksek lisans ve doktora  için 3.00 dür. Bu ortalamanın altında kalan ögrenciler ders tekrarı yapıp not ortalamalarını yükselterek tez aşamasına başlayabilirler, tezsiz yüksek lisans ögrencileri de ders tekrarı yaparak mezun olabilirler.

Tezsiz Yüksek Lisans programında kayıtlı Öğrenciler 2. Yarıyılda diğer dersler ile birlikte dönem projesi dersini alırlar. Kredisiz olan bu derste öğrenciler “Başarılı” veya “Başarısız” olarak değerlendirilirler. Öğretim üyesi bu dersi, danışmanı olduğu öğrenciyle birlikte ve öğrencinin proje konusunu esas alarak yürütür. Yarıyıl sonunda her öğrenci danışmanına dönem projesi ile ilgili bir rapor vermek zorundadır. Her öğrenci, dönem projesini dönem sonunda danışmanına teslim etmek zorundadır.
Dönem projesi enstitü tarafından belirlenen proje tez yazım kurallarına  uygun olarak hazırlanmalıdır.

Danışman öğretim üyesini değiştirmek isteyen öğrenci dilekçe ile müracatta bulunur. EABD Başkanı bu teklifi uygun görürse bu değişikliği Enstitüye bir yazı ile bildirir. Enstitü Yönetim Kurulu uygun bulursa öğrencinin danışmanı resmen değişmiş olur.

Hazırlık sınıfında okuyan öğrenciler haftaiçi her gün 18:30-21:30 saatleri arasında ve Cumartesi günleri  9:00-14:00 saatleri arasında olmak üzere haftada 20 saat İngilizce ders görürler. Her dönemin sonunda İYS sınavı açılır, barajı geçen öğrenciler bir sonraki dönem ders aşamasından başlayabilirler.

Enstitü Öğrenci işlerine müracat edilerek, kayıt yenileyip yenilemediğiniz ve ders ücretlerinizi yatırıp yatırmadığınız kontrol edilerek tarafınıza öğrenci belgesi verilir. Özel öğrenciler öğrencilik belgesi alamazlar.

Enstitü Yönetim Kurulu, lisansüstü programında; hastalık (kendi ve birinci dereceden yakını), doğum, doğal afet, zorunlu askere gönderilmesi, görev yerinin değişmesi gibi öğrenimi devamlı engelleyen haklı ve geçerli nedenlerden dolayı devam edemeyen öğrencilerin (belgelemek koşuluyla) öğrenim süresini EYK kararı ile en fazla bir seferde iki yarıyıla kadar dondurabilir.